Nieuws

Helaas hebben we moeten besluiten ook dit jaar de Westlander Zeildagen af te gelasten. We hebben nog een poging gedaan om toestemming te krijgen voor een wedstrijd in afgeslankte vorm, maar het mocht niet baten. Gelijke monikken, gelijke kappen...

Dus: we kijken vol goede moed vooruit naar de Gouden Gaffel wedstrijden op 28 en 29 augustus!

Vrijdagavond 19 maart is het zover, de eerste (en hopelijk enige) digitale winterbijeenkomst van de Stichting Zeilvaart Warmond. Voor de uitgenodigde donateurs, schippers en bemanningsledsen hierbij nog even het programma en de instrurctie om in te loggen.

Het programma vanaf 20:00 uur is als volgt:

 • Welkom door de voorzitter
 • Terugblik op vorig jaar en het (voorlopige) programma 2021
 • Presentatie van Nico Persoon over zijn plannen voor ligplaatsen voor historische zeilschepen bij de Boterhuispolder
 • Presentatie van Rob Ligtenberg over zijn plannen voor een 24-uurs race met zeilende historische bedrijfsvaartuigen op de Westeinder
 • Pub-quiz onder leiding van Michiel van Straten

 "Zaal" open om 19:45 uur.

Instructie

Deelnemen gaat als volgt:

  1. Klik op de link https://us02web.zoom.us/j/86170017775?pwd=ZUVvRXVYQ004NG9QUDNnK1FMWGlRQT09
  2. Heb je Zoom al geïnstalleerd? Klik dan op Launch Meeting.
   Heb je Zoom nog niet geïnstalleerd? Klik dan eerst op Download now en daarna linksonder in je scherm op Zoom.... exe.
  3. Een schermpje met Enter your name verschijnt; vul hier je naam in
  4. Klik daarna op Join Meeting
  5. Klik daarna op Join with Video
  6. Klik daarna op Join with Computer Audio
  7. Als er een passcode gevraagd wordt, vul dan 084879 in.

Als je (actief) mee wil doen met de pub-quiz heb je ook een smartphone of een tablet nodig om je antwoorden door te geven. Hoe een en ander in z'n werk gaat legt Michiel je uit aan het begin van de pub-quiz.

Tot vrijdag!!

Deze week bereikte ons het verdrietige bericht van het overlijden van Jan Zwaneveld.
De Stichting Zeilvaart Warmond heeft vele mooie herinneringen aan de samenwerking met Jan.
Jarenlang meerde Jan met de Swanneblom af bij de theekoepel in park Groot Leerust in Warmond om tijdens de Westlander Zeildagen en de wedstrijden om de Gouden Gaffel de wedstrijdleiding op zich te nemen. In die rol heeft hij enorm bijgedragen aan het succes van onze Zeilevenementen.
Ter voorbereiding van elke wedstrijd bepaalde hij de te zeilen baan en de startvolgorde van de deelnemende schepen. Met een stompje krijt dat ogenschijnlijk nooit kleiner werd schreef hij die uit op het wedstrijdbord.
Door zijn enorme zeilervaring en zijn kennis van het vaargebied kon hij telkens mooie uitdagingen aan de deelnemende schippers voorleggen. In het palaver dat aan de wedstrijden voorafging presenteerde hij die uitdagingen met pretlichtjes in zijn ogen aan de deelnemers.
Het leukst vond hij aan het slot van elk evenement de uitslag, met zijn deskundig commentaar, aan de deelnemers te kunnen geven. Het kruikje Kaagwater dat hij als dank voor zijn bijdrage aan het eind van elk evenement kreeg uitgereikt was nooit een lang leven beschoren. Het succes van het weekend moest toch met elkaar, in die gezellige kuip van de Swanneblom, gevierd worden. We hebben in Jan een markant wedstrijdleider verloren en zullen de herinneringen aan hem blijven koesteren.
Warmond, 16 januari 2021
Het bestuur van de Stichting Zeilvaart Warmond
Op onze website stonden de Gouden Gaffelwedstrijden als afgelast. Achter de schermen heeft het bestuur van de Stichting Zeilvaart Warmond echter een coronaplan opgesteld en ingediend. Dit plan is uiteindelijk door de Veiligheidsregio goedgekeurd.
Het plan gaat uit van een zeilwedstrijd en niet van een publieksevenement. Daarom was er geen publiciteit vooraf, werden de wedstrijden niet gehouden vanuit Park Groot Leerust, maar vanaf de steiger op Koudenhoorn. Verder zijn er beperkende maatregelen aan de schepen en hun bemanning opgelegd.
Onder die voorwaarden hebben we schippers en bemanningen een mooi zeilweekend kunnen bieden. Helaas dus zonder publiek.
Zo gauw dat weer kan nodigen we u graag weer uit bij onze evenementen met historische zeilende bedrijfsvaartuigen!
Wij danken onze donateurs voor hun voortdurende steun, ook in deze voor evenementen lastige tijden.
We hopen op zeer korte termijn uitsluitsel te kunnen geven over het al of niet doorgaan van de Turfrace.

Beste Schippers en Bemanningsleden,

Zoals eerder gemeld willen we graag jullie input voor de zeilwedstrijden later dit jaar. De Westlander Zeildagen gaan NIET door, maar als de richtlijnen verder versoepelen zouden de Gouden Gaffel wedstrijden en de Turfrace mogelijk door kunnen gaan. Voorwaarde is wel dat we (organisatie, vrijwilligers, schippers, bemanning en publiek) echt aan alle regels willen blijven voldoen. Een van onze vrijwilligers heeft Covid-19 gehad, en je wilt niet weten wat haar is overkomen.

Graag nodigen we jullie uit een enquête in te vullen. De vragen vind je hier: https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=ums49o3jwn

Mede op basis van jullie antwoorden, gaan we kijken wat er wel mogelijk is.

#staysafe, #stayhealthy