Bestuur, doel en beleid

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Zeilvaart bestaat momenteel uit:

  • Henk Keijzer, voorzitter/penningmeester
  • Hans Peters, secretaris
  • Ronald Visch
  • Jason Rademaker
  • Tom van Oort
  • Wessel van Leeuwen

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders (en vrijwilligers) kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie.

Doel

De Stichting Zeilvaart Warmond organiseert wedstrijden en evenementen met historische zeilende bedrijfsvaartuigen.

Beleid

De Stichting bereikt haar doel door het organiseren van voor zowel schippers, als publiek aantrekkelijke zeilwedstrijden, die ook digitaal te volgen zijn via een Track & Trace systeem. In de periode mei/juni zijn dat de Westlander Zeildagen, eind augustus de Gouden Gaffel wedstrijden en eind september de Turfrace. In oktober organiseert de Stichting het keerpunt van de jaarlijkse Strontrace. Voor bezoekers zorgt de Stichting op het evenementterrein een beperkte horeca activiteit. De evenementen zijn in principe kostendekkend. Wel houdt de Stichting een klein vermogen aan voor eventualiteiten, zoals de corona-pandemie.