Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze website, de fotowebsite van de Stichting op OneDrive, de Track&Trace pagina’s (https://tt.zeilvaartwarmond.nl) en de Track&Trace apps voor Android op Google Play en voor iOS in de apple Store zijn uitgaven van Stichting Zeilvaart Warmond. Stichting Zeilvaart Warmond betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Stichting Zeilvaart Warmond aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Privacy

Persoonsgegevens
Stichting Zeilvaart Warmond kan bij haar activiteiten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres die via e-mail of gewone post worden ontvangen. Stichting Zeilvaart Warmond verzamelt en verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om u als donateur of deelnemer aan onze activiteiten te registreren en met u te communiceren. Stichting Zeilvaart Warmond stelt persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en worden in ieder geval vernietigd drie jaar nadat de relatie als donateur of deelnemer, naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Zeilvaart Warmond, is opgehouden te bestaan. U kunt te allen tijden ons verzoeken uw gegevens in te zien of (eerder) uit onze bestanden te laten verwijderen door contact met ons op te nemen via info@zeilvaartwarmond.nl.

Track&Trace 

Het Track&Trace systeem (website en apps) verzamelt geen persoonsgegevens.

De SZW Mobile Tracker app voor Android smartphones verzamelt tijdens de wedstrijden locatiegegevens en stuurt die door naar de server van het Track&Trace systeem. Dit is alleen van toepassing als de app door de schipper op het systeem is geregistreerd met een door de organisatie van de wedstrijd verstrekte, unieke registratiecode. NB gedurende de wedstrijd worden de locatiegegevens ook op de achtergrond doorgestuurd als de app is afgesloten. Het doorsturen van locatiegegevens kan te allen tijde worden gestopt door op de app de registratie te wissen. 

Buiten de wedstrijden worden geen locatiegegevens verzameld. Door de app met een registratiecode te activeren, gaat de schipper akkoord met het verzamelen van deze gegevens. 

The SZW Mobile Tracker app collects location data to enable tracking the position of a ship that participates in a sailing regatta, in order to show the general public the positions of all participating ship through the website tt.zeilvaartwarmond.nl. Collection of location data continues in the background when the app is closed or not in use. Collection of location data only takes place during the time the regatta, for which the user must have been registered. Outside of the regatta, no location data is collected, nor in the foreground, nor in the background. 

The collected location data is NOT used to support advertising.

Cookies
Stichting Zeilvaart Warmond verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het IP adres van bezoekers, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, zoekwoorden, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webserver uit uw browser kan halen. Gegevens over gebruik van deze website worden ook opgeslagen bij onze hosting provider en andere dienstverleners, zoals Google.

Wij kunnen gebruik maken van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Portretfoto’s
Als u als geportretteerde meent een redelijk belang te hebben dat zich tegen de openbaarmaking van uw portret op deze website of op de fotowebsite op OneDrive verzet (art. 21 Auteurswet), neem dan contact op via info@zeilvaartwarmond.nl en meld welke foto(‘s) het betreft en de reden waarom u de foto(‘s) wilt laten verwijderen