De Stichting Zeilvaart Warmond is voornemens om de Gouden Gaffelwedstrijden, weer als vanouds vanuit Park Groot Leerust, te organiseren op 28 en 29 augustus 2021. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we alleen voor het publiek wat beperkende maatregelen moeten nemen, maar dat voor schippers en bemanningen op de wal alleen nog de 1,5 meter maatregel van kracht is.

Het is echter ook mogelijk dat de overheid ons een maximum aantal deelnemers oplegt. Daarom nodigen we de schippers nu al uit, zich voor de Gouden Gaffelwedstrijden aan te melden. We maken dan een lijst op volgorde van aanmelden. Mochten het aantal deelnemers dan gemaximaliseerd worden, dan geldt de volgorde van deze lijst. Formele inschrijving met opgave van deelnemers aan de BBQ etc., volgt later.

Niets is zeker in deze wereld, en dus kan er op het laatste moment nog van alles veranderen. Daarvoor hebben we als noodscenario Plan B achter de hand (zelfde aanpak als in 2020, zonder publiek, vanaf de steiger op 't Joppe).