Deze week bereikte ons het verdrietige bericht van het overlijden van Jan Zwaneveld.
De Stichting Zeilvaart Warmond heeft vele mooie herinneringen aan de samenwerking met Jan.
Jarenlang meerde Jan met de Swanneblom af bij de theekoepel in park Groot Leerust in Warmond om tijdens de Westlander Zeildagen en de wedstrijden om de Gouden Gaffel de wedstrijdleiding op zich te nemen. In die rol heeft hij enorm bijgedragen aan het succes van onze Zeilevenementen.
Ter voorbereiding van elke wedstrijd bepaalde hij de te zeilen baan en de startvolgorde van de deelnemende schepen. Met een stompje krijt dat ogenschijnlijk nooit kleiner werd schreef hij die uit op het wedstrijdbord.
Door zijn enorme zeilervaring en zijn kennis van het vaargebied kon hij telkens mooie uitdagingen aan de deelnemende schippers voorleggen. In het palaver dat aan de wedstrijden voorafging presenteerde hij die uitdagingen met pretlichtjes in zijn ogen aan de deelnemers.
Het leukst vond hij aan het slot van elk evenement de uitslag, met zijn deskundig commentaar, aan de deelnemers te kunnen geven. Het kruikje Kaagwater dat hij als dank voor zijn bijdrage aan het eind van elk evenement kreeg uitgereikt was nooit een lang leven beschoren. Het succes van het weekend moest toch met elkaar, in die gezellige kuip van de Swanneblom, gevierd worden. We hebben in Jan een markant wedstrijdleider verloren en zullen de herinneringen aan hem blijven koesteren.
Warmond, 16 januari 2021
Het bestuur van de Stichting Zeilvaart Warmond