Op onze website stonden de Gouden Gaffelwedstrijden als afgelast. Achter de schermen heeft het bestuur van de Stichting Zeilvaart Warmond echter een coronaplan opgesteld en ingediend. Dit plan is uiteindelijk door de Veiligheidsregio goedgekeurd.
Het plan gaat uit van een zeilwedstrijd en niet van een publieksevenement. Daarom was er geen publiciteit vooraf, werden de wedstrijden niet gehouden vanuit Park Groot Leerust, maar vanaf de steiger op Koudenhoorn. Verder zijn er beperkende maatregelen aan de schepen en hun bemanning opgelegd.
Onder die voorwaarden hebben we schippers en bemanningen een mooi zeilweekend kunnen bieden. Helaas dus zonder publiek.
Zo gauw dat weer kan nodigen we u graag weer uit bij onze evenementen met historische zeilende bedrijfsvaartuigen!
Wij danken onze donateurs voor hun voortdurende steun, ook in deze voor evenementen lastige tijden.
We hopen op zeer korte termijn uitsluitsel te kunnen geven over het al of niet doorgaan van de Turfrace.